Dit is een rectificatie en gaat over de politieverhoren van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 waarover ik vertelde op 2 juli jl. in de audio krant van Niels Lunsing.

Met Potkaars deed ik vanaf de eerste BPOC2020 zitting verslag en ik maakte de reportage over de presentatie van hun tussenrapport aan de Nederlandse politiek op 2 maart 2021. Ik sta er kort gezegd voor in, dat dit tussenrapport echt en oprecht is.

Het tussenrapport bevatte vernietigend nieuws voor het regeringsbeleid in Nederland sinds maart 2020. Het is een groot verhaal, ik ben trots op de manier waarop ik er met Potkaars verslag van heb gedaan, te meer omdat de Main Stream Media dat massaal nalieten te doen.

Opnieuw lijken ze bij de BPOC2020 goed bezig te zijn, in de manier waarop ze verslag doen van bijwerkingen van de coronavaccins. Hun gesprek daarover op het Ministerie van Volksgezondheid waarover ik ze na afloop sprak op 11 augustus jl. is niet mis te verstaan.

Tussen de eerste tussenrapportage in maart en het onderzoek naar vaccinschade in augustus, publiceerde de BPOC2020 op 9 juli 2021 het ‘Rapport over de Nederlandse politie’. Op 6 mei 2021 sprak ik ze daarover in Potkaars en op 20 juni ging ik voorafgaand die publicatie mee met Pieter en Jade naar Berlijn waar ze over hun politieverhoren getuigden bij de commissie van Reiner Fuellmich. Ze vertelden dat de reden dat de politieverhoren uitsluitend anoniem werden gepubliceerd was, omdat agenten fysiek werden bedreigd.

De politieverklaringen zouden in bewaring zijn gegeven bij een notaris, die over de authenticiteit ervan kon verklaren op zijn notaris-eed. Op 10 juli 2021 zouden daarnaast op een speciale zitting van de BPOC2020 met live uitzending alle agenten alsnog in de openbaarheid treden.

Ik vertelde daarover in de audiokrant van Niels Lunsing en daar maakte ik als journalist een fout die ik hierbij wil rechtzetten:

Ik heb géén van de politieverhoren zelf gezien en ik heb géén notarisverklaring gezien. Ik deed mijn verslag bij Niels en over Berlijn zonder dat ik eerst zelf de authenticiteit van de verhoren of een notarisverklaring heb geverifieerd. Ik sta dus niet in voor de authenticiteit van de politieverhoren.

Ik ben in de periode na 10 juli door BPOC2020 uitgenodigd aanwezig te zijn bij het alsnog opstellen van de notarisverklaring en daarover verslag te doen en ik ben gevraagd dagvoorzitter te zijn op de alsnog te houden speciale zitting met de politieagenten. Ik ben in afwachting van beider planning.

Vanochtend heb ik Pieter Kuit uitgenodigd om in Potkaars te komen vertellen over voortgang van verifieerbaarheid van de verhoren in het rapport over de Nederlandse politie.

Rico Brouwer, 15 september 2021

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer