Denk jij dat de ANP Pers Dienst een bericht van de BPOC2020 wil verspreiden, als je ze betaalt?

‘Ligt aan de inhoud’ hoor ik je denken? Misschien niet, we zijn afgewezen als klant met ons eerste persbericht.

Door Rico Brouwer — perswoordvoerder BPOC2020, 14 december 2020

Geïnspireerd op een vergelijkbaar initiatief in Duitsland startten vader en dochter Pedro en Jade Kuit in september 2020 in Nederland de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie (BPOC2020).

De commissie bestaat uit vijf leden en neemt sinds oktober verhoren af van expert-getuigen zoals artsen en wetenschappers, over (de gevolgen van) het Coronabeleid van de regering Rutte.

Er begint dan wat belangstelling vanuit de pers te ontstaan, maar het vertrouwen in integere verslaglegging door de ‘main stream media’ is bij de BPOC2020 niet zo groot. Ze gaan wel in op interview verzoeken van een aantal kanalen dat via internet uitzendt, zoals blckbx, blue tiger studio, potkaars en café Weltschmerz.

Twee maanden en ruim twintig getuigenverhoren verder maakt de commissie begin december een start met het verhoren van burgers; docenten, ouders en ondernemers. Ze doet ook een oproep in de nieuwsbrief aan politieagenten en journalisten om zich te melden, wanneer zij een getuigenis zouden willen afleggen. Drie agenten en vier journalisten melden zich.

BPOC2020 besluit om over de voortgang van het werk van de commissie verslag te gaan doen naar de media, ook om zo de oproep aan handhavers en journalisten om te komen getuigen breder uit te zetten. Ik word dan als perswoordvoerder aangesteld en met de commissie schrijf ik een concept persbericht.

Je kan op verschillende manieren een persbericht aan de Nederlandse pers sturen. Bijvoorbeeld door je eigen perscontactlijst te maken. Dat is best veel werk. Je kunt het ook uitbesteden aan ‘ANP Pers Support’. Best prijzig, maar dan heb je ook wat. Op deze website staat uitgelegd hoe dat werkt.

De BPOC2020 besloot van de ANP dienst gebruik te maken. Éénmalig een persbericht verspreiden kost er 650€ (ex btw.) en een abonnement met een soort puntensysteem kost 995€. Daarmee zou je dan zo’n drie persberichten moeten kunnen versturen. Duurdere diensten hebben ze natuurlijk ook.

We kozen voor de 995€ variant en tot het moment dat de overeenkomst was getekend en wij ons concept persbericht hadden aangeboden werden we fijn geholpen! Interessant is wat er daarna gebeurde en dit artikel is daarvan het verslag.

Lang verhaal kort; ANP wenst ons persbericht niet te distribueren

en ze wil de inmiddels getekende overeenkomst ontbinden. De vraag die rest is; is het gebruikelijk dat ANP je persbericht op inhoud weigert en je vervolgens als klant de deur wijst, nadat je een overeenkomst voor distributie bent aangegaan?

We hebben op maandag 14 december ons persbericht via eigen kanalen gepubliceerd in de hoop en verwachting dat zowel agenten als journalisten die willen getuigen in de BPOC2020, ons wel weten te vinden. Goede wijn behoeft immers geen krans. Het uiteindelijke persbericht dat we hebben gepubliceerd vind je onderaan dit artikel.

Let op: het persbericht is niet afgewezen, de BPOC2020 is als klant afgewezen. We hadden een overeenkomst voor zo’n drie persberichten, maar we zijn kennelijk niet welkom. Lag dat nou aan ons persbericht? Oordeel zelf, de correspondentie tussen BPOC2020 en ANP Pers :

  • Donderdagochtend 10 december neem ik telefonisch contact op. Ik word binnen het uur terug gebeld, dat gesprek wordt netjes via Email bevestigd.
  • Donderdagmiddag hebben we de 995€ dienst gekozen, is de getekende aanbieding geregeld en is ons concept persbericht verstuurd.
concept persbericht
Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 12/13 december — Impressie en interviews
  • Uit deze bevestiging Emails maken we op dat ons persbericht per omgaande zal worden verstuurd, we voelen ons helemaal welkom als nieuwe klant.
  • Dan is er een kink in de kabel! Ik word gebeld; ons bericht is niet goed genoeg. Ik heb de keuze hun redactie in te huren om het te herschrijven, dat kost dan 175€ extra of we kunnen het concept zelf verbeteren. We kiezen voor inzet van professionele redactie door een ANP journalist voor 175€, nadat de feedback op ons concept via de Email met ons is gedeeld.
  • Maar dan is de kink in de kabel dikker ineens en ziet ook hun redactie team geen mogelijkheid ons te helpen. Was het echt zo slecht?
  • Ik stuur ons zelf verbeterde persbericht op zondag toe. Kijk en wij snappen ook wel dat er meer aan de hand is dan alleen een persbericht, maar we proberen het gewoon.
  • Het mag niet baten. We worden er zonder pardon uit gebonjourd, als klant.

Is ons voorbehoud bij die traditionele media waaronder we ook het ANP van John de Mol rekenen, terecht? Oordeel zelf, dit is ons persbericht. Sharing is caring en wil je getuigen in de BPOC2020, dan weet je ons te vinden:

PERSBERICHT 14/12/2020

BPOC2020 doet oproep aan politieagenten en journalisten om zich te melden als getuige.

Sinds oktober dit jaar is er een burgeronderzoekscommissie actief in Nederland, ze noemen zich de Buitenparlementaire Onderzoekcommissie 2020 (BPOC2020). De commissie doet door het afnemen van verhoren met getuigen-deskundigen, onderzoek naar het door de overheid gevoerde Corona beleid.

Initiatiefnemer Ds. Pedro Kuit: “De Tweede Kamer volgt zonder noemenswaardige tegenstand de maatschappij ontwrichtende maatregelen van dit kabinet, met de noodwet als voorlopig dieptepunt. Ik accepteer dat niet en daarom doen we nu dit onderzoek”.

De commissie bestaat uit vijf leden en heeft inmiddels ruim twintig getuigen-deskundigen gehoord waaronder artsen, virologen, wiskundigen en economen. Maar ook ondernemers, leerkrachten en ouders worden gehoord.

Kuit: “Wij nodigen ook Minister President Rutte, Minister de Jonge, Jaap van Dissel van het RIVM, het Outbreak Management Team en ieder die bij het beleid van de regering betrokken is uit om deel te nemen aan dit onderzoek”.

Bij het uitgaan van dit persbericht hebben zich al meerdere agenten en journalisten gemeld om te getuigen. De eerste verhoren van politieagenten en journalisten zullen binnenkort plaatsvinden.

Kuit: “Agenten geven bij ons aan dat ze in gewetensnood zijn gekomen, omdat ze naar hun zeggen gedwongen worden methodes toe te passen waar ze persoonlijk niet meer achter kunnen staan. Bijvoorbeeld dat men opdracht krijgt om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buiten proportioneel zware methodes in te zetten. Journalisten zeggen dat ze niet vrij mogen berichten. De commissie roept politieagenten en journalisten op zich ook te melden, wanneer ze als getuige willen worden gehoord.”

De motivatie van journalisten om te getuigen is, aldus Kuit, dat zij zich steeds minder vrij voelen om te berichten over wat er gebeurt. “Door hun eindredacteuren wordt er een kennelijke actieve interne censuur toegepast en worden artikelen verdraaid met behulp van afwijkend fotomateriaal of misleidende titels.”

Indien door de getuige gewenst kan het verhoor ook anoniem en onherkenbaar worden afgenomen. Persoonlijke gegevens van de getuigen zijn dan alleen bij de commissie bekend. De verklaringen worden apart gebundeld in een schriftelijk en audiovisueel zwartboek.

De verhoren worden live uitgezonden, de opnamen van alle verhoren zijn samen met de afgelegde verklaringen ook terug te vinden op de website van de BPOC: https://bpoc2020.nl

#####################

Einde persbericht

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer